Údržba zeleně a parků, s.r.o.
Rooseveltova 17
787 01 Šumperk
Česká republika (CZ)

vedení společnosti :
Marta Navrátilová
mail sefova

tel: (+420) 583 213 899

THP :
Vojtěch Navrátil
mail vojta

účetní :
mail ucetni

Splečnost je držitelem certifikátu:
CERT ISO
ČSN EN ISO 14001:2005

Firma Údržba zeleně a parků, s.r.o. se sídlem v Šumperku je zaměřená na následující oblasti činnosti:

- vysazování a údržba stromů, keřů, záhonů a mobilní zeleně

- zakládání a údržba trávníkových ploch

- čištění a úklid parků, hřišť a chodníků

Ochrana životního prostředí patří společně s trvalým dosahováním vysoké jakosti služeb a bezpečnosti práce k nejvyšším prioritám firmy. Environmentální politika je základem k aktivnímu přístupu v oblasti životního prostředí a nezbytnou podmínkou úspěšného podnikání firmy.

Environmentální politika je vstupním dokumentem pro vypracování systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001:2005 a jeho neustálé zlepšování.

Vedení společnosti Údržba zeleně, s.r.o. se zavazuje:

1. Aktivně analyzovat činnosti, stanovovat, řídit a vyhodnocovat významné environmentální aspekty.

2. Aplikovat princip prevence negativního ovlivňování životního prostředí s cílem minimalizovat dopady na životní prostředí. Důležité, specifické oblasti pro naší firmu jsou: odpady, emise do ovzduší a úspory energie.

3. Stanovit cíle, cílové hodnoty a programy pro jejich plnění vycházeje z významných environmentálních aspektů.

4. Trvale dodržovat legislativní a jiné požadavky. Identifikovat, uplatnit, aktualizovat a hodnotit plnění relevantních legislativních požadavků.

5. Neustále zlepšovat environmentální výkonnost firmy. Výsledky činnosti budeme průběžně měřit a monitorovat. Naše rozhodnutí budeme zakládat na faktech.

6. Zvyšovat angažovanost našich zaměstnanců. Vytvářet podmínky, které povedou k posílení environmentálních kompetencí zaměstnanců.

7. Vést otevřený dialog s úřady a zájmovými skupinami. V dialogu s interesenty musíme být otevření, pravdiví, konkrétní a schopni naslouchat připomínkám a návrhům.

8. Seznámit a popř. proškolit v nezbytném rozsahu všechny osoby pracující pro organizaci nebo z pověření organizace v otázkách životního prostředí a environmentální politiky.

9. Aktivně komunikovat environmentální politiku na všech úrovních organizace firmy tak, aby byla pochopena a plněna. Vedení odpovídá za kontrolu uplatnění environmentální politiky a případná opatření k nápravě.

10. Průběžně vyhodnocovat vhodnost, aktuálnost environmentální politiky a popř. provést opatření k její modifikaci.(c) Copyright DaveNET.cz - webdesign - internet service